Obchodné podmienky:

1. Všeobecné ustanovenia

Nákup tovaru cez internetový obchod ww.motospektrum.sk môžu vykonať fyzické aj právnické osoby za splnenia predpokladu, že sa budú riadiť obchodnými podmienkami, ktoré sú uvedené na internetovom obchode www.motospektrum.sk . Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami internetového obchodu motospektrum.sk
Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim t.j. Ing. Burian Motospektrum HPB (ďalej len predávajúci) a kupujúcim t.j. zákazníkom nakupujúcim na internetovom obchode www.motospektrum.sk (ďalej „kupujúci“). Predmetom kúpnej zmluvy je predaj a kúpa tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Problematika ochrany Vašich osobných údajov je uvedená osobitne v časti - Ochrana osobných údajov-GDPR. Oboznámte sa aj s touto časťou.

 

2. Kúpna zmluva

Objednávku v internetovom obchode www.motospektrum.sk môže
kupujúci urobiť priamo zaregistrovaním sa na internetovom obchode resp. poslaním emailu na info@motospektrum.sk. Takto odoslaná objednávka kupujúceho sa zaeviduje u predávajúceho. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky na emailovú adresu kupujúceho, tým sa považuje objednávka za doručenú a vzniká kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim. Pre obidve strany sú tak práva a povinnosti uvedené v obchodných podmienkach záväzné.

 

3. Platobné podmienky

Všetky ceny uvedené na internetovom obchode www.motospektrum.sk sú pre kupujúceho a predávajúceho za samotný tovar konečné s DPH. Predávajúci nie je platca DPH. V závislosti od spôsobu dodania tovaru môžu byť k cene tovaru pripočítané náklady na zaslanie tovaru. Kupujúci si môže vybrať spôsob platby a to :

- v hotovosti (pri osobnom odbere na predajni alebo pri firemnom rozvoze)

- na dobierku pri jeho prevzatí

- platba na účet predávajúceho (pri platbe vopred, pri zálohovej platbe)

 

4. Doručenie tovaru

Dodanie objednaného tovaru bude realizované podľa dostupnosti tovaru na sklade predávajúceho resp. výrobcu alebo importéra, podľa prevádzkových možností predajcu a zvoleného spôsobu dopravy. Predajca má záujem o čo najkratšie dodacie termíny. Zvyčajné dodanie dostupného tovaru, ktorý má predávajúci skladom je 3-6 dní od záväzného potvrdenia objednávky.Reálne je tovar skladom vtedy,keď pri zadaní konkrétneho tovaru a potrebnej veľkost sa objaví heslo"1 položka na sklade". Ak také heslo nie je, je tovar buď vypredaný alebo je na ceste od výrobcu a tým sa dodacia lehota môže predĺžiť. Dlhšie dodacie lehoty sú možné u sezónne objednávaného tovaru, v prípade špeciálnych požiadaviek kupujúceho ako aj v prípade nedostatku na sklade výrobcu alebo importéra. O dlhších dodacích lehotách je kupujúci predávajúcim informovaný. Miestom dodania je adresa uvedená kupujúcim pri objednaní tovaru. Za splnenie dodávky sa berie dodanie tovaru na danú adresu, dopravu na určenú adresu zaistí predávajúci na náklady kupujúceho.

Kupujúci si môže vybrať z nasledujúcich spôsobov doručenie tovaru:

osobný odber objednaného tovaru na kamennej predajni Ing. Burian – Motospektrum, Partizánska cesta 74, BB – zdarma bez poplatkov.

Zaslanie tovaru na dobierku Slovenskou poštou. Cena dobierky v závislosti od hmotnosti je: do 10 kg 5 eur.Upozornenie - pri zasielaní pneumatík Slovenská pošta vyžaduje zasielať každú jednu pneumatiku ako samostatný balík, t.j. každý kus pneumatiky má poštovné 5,00 Eur. Napr. pri objednaní dvoch ks pneumatík platíte poštovné 5,00+5,00 Eur. Tovar je dodaný spravidla 2. deň po podaní na pošte.

Zaslanie Expres kuriérom Slovenskej pošty spravidla do 24 hodín od podania. Ceny sú nasledovné: do 10 kg – 9,50 eur, do 20 kg –10,50eur, do 30 kg – 12,00 eur, do 50 kg – 19,00 eur.

Pri objednávke nad 300 eur a vzdialenosti do 50 km môže byť tovar doručený firemným rozvozom predávajúceho v intervale 1 x za 10 dní. Platba v tomto prípade prebehne pri prevzatí tovaru alebo ak zákazník uhradil vopred prevodom, tak bezplatne

Predaj motocyklov a skútrov len na osobný odber na kamennej predajni.

 

5. Storno objednávky

1. storno objednávky zo strany kupujúceho. Kupujúci má právo stornovať svojou objednávku kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením bez udania dôvodu. Po záväznom potvrdení objednávky len v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania objednaného tovaru.

2. Storno objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci má právo zrušiť – stornovať celú objednávku alebo jej časť ak:

- nebolo možné objednávku záväzne potvrdiť kupujúcemu (zle uvedená mailová adresa, zlé telefónne alebo faxové číslo, kupujúci nereaguje na maily, na telefóny, je nedostupný apod.)

- objednaný tovar sa už vôbec alebo dočasne napr. sezónne nevyrába alebo nedodáva, prípadne ak sa výrazne zmenila cena tovaru u výrobcu resp. importéra. V tomto prípade predávajúci bezodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho s možnosťou úplného storna resp. dohodnutia náhradného termínu dodania a pod.

 

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy v internetovom obchode motospektrum.sk

Kupujúci, ktorý neobjedná tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, má právo odstúpiť od zmluvy do14 dní od prevzatia tovaru, a to v súlade so zákonom na ochranu spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z.a zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho . V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší, kupujúci predávajúcemu a predávajúci kupujúcemu vráti všetky vzájomne prijaté plnenia. V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy tento informuje o tejto skutočnosti predávajúceho na adrese info@motospektrum.sk písomne s popisom tovaru, u ktorého od zmluvy odstupuje.Slúži na to Formulár na odstúpenie od zmluvy podľa Zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci zašle tovar späť predávajúcemu v neporušenom stave s neporušeným obalom. Spolu s tovarom predloží aj originál dokladu o kúpe prípadne originál záručného listu ak bol s tovarom dodaný. Kupujúci vrátený tovar doručí na adresu predávajúceho na svoje náklady a zodpovednosť. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci. Tovar sa nevracia na dobierku, takto zaslaný tovar predávajúci prevezme späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti späť kupujúcemu kúpnu cenu tovaru.


Košík  

Žiadne produkty

0,00 € Poštovné
0,00 € Spolu

Košík Pokladňa

Sme tu pre vás 28 rokov