Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre potreby zaslania objednaného tovaru a pre potreby komunikácie so zákazníkom. Ochrana osobných údajov sa riadi zákonom č. 428/2002 Zb. O ochrane osobných údajov.
Pri registrácii v internetovom obchode www.motospektrum.sk je potrebné zo strany kupujúceho uviesť osobné údaje ako meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, telefonické prípadne faxové spojenie, email. Tieto údaje sú potrebné pre identifikáciu každého zákazníka ako kupujúceho, k realizácii a zúčtovaniu platby za tovar ako aj za účelom správnej dodávky tovaru a prípadnej komunikácie predávajúceho a kupujúceho. Počas používania obchodu sú zhromažďované aj objednávky zákazníka z dôvodu zabezpečenia dodávky ako aj z dôvodu vybavenia prípadnej možnej reklamácie. Údaje sú ukladané v databáze a nie sú poskytované tretím osobám. Pri registrácii právnickej osoby je potrebné uviesť názov firmy, úplnú poštovú adresu, telefonické a faxové spojenie, IČO, DIČ, bankové spojenie a pod. Tieto údaje sú potrebné pre účtovné operácie, vyhotovenie potrebných daňových dokladov, identfikáciu platieb atď. Použitím obchodu resp. vyplnením registračného formulára zákazník súhlasí so zhromažďovaním a použitím informácií o ňom a jeho nákupoch.

Osobné údaje, ktoré od Vás vyžadujeme, využívame len pre našu vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb.z. o ochrane osobných údajov predávajúci internetového obchodu motospektrum.sk sa zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho nebudú poskytnuté tretej osobe a nebudú bez súhlasu kupujúceho použité na komerčné účely. Súčasne sa zaväzuje, že na prianie kupujúceho zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje z databázy vymaže.


Košík  

Žiadne produkty

0,00 € Poštovné
0,00 € Spolu

Košík Pokladňa

Sme tu pre vás 28 rokov