Formulár na odstúpenie od zmluvy

Žiadne produkty

Formulár na odstúpenie od zmluvy podľa Zákona č.102/2014 Z.z. (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) Komu: Ing. Rostislav Burian-Motospektrum H.P.B.,Partizánska cesta 74, Banská Bystrica Týmto oznamujem/oznamujeme, že odstupujem/odstupujeme od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby:.............................................................................................................. Dátum objednania/dátum prijatia:................................................................................................ Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov:................................................................................. Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov:............................................................................................... Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)....................... Dátum:....................................... Nehodiace sa škrtnite

Košík  

Žiadne produkty

0,00 € Poštovné
0,00 € Spolu

Košík Pokladňa

Sme tu pre vás 28 rokov